Slunj Rastoke Tourism - Turistička zajednica grada Slunja

TZ Slunj

ŠTO POSJETITI » Karlovačka županija

Općina Žakanje

Općina Žakanje smještena je u zapadnom dijelu Republike Hrvatske i dio je Karlovačke županije. Nastala je novim lokalnim ustrojem RH 1993.godine. Njezina ukupna površina iznosi 45 četvornih metara. Svojim zapadnim dijelom, tokom rijeke Kupe, granična je hrvatska općina s Republikom Slovenijom.

http://www.opcina-zakanje.hr/
http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/zakanje/

Općina Vojnić

Općina Vojnić nalazi se na istočnom djelu Karlovačke županije a graniči sa gradom Karlovcem na sjeveru, općinom Krnjak i gradom Slunjem na zapadu, općinom Cetingrad na jugu te Sisačko-moslavačkom županijom na istoku. Jugistočna granica uz rijeku Glinu je međudržavna granica sa Bosnom i Hercegovinom. Udaljenost središta općine od grada Karlovca je 17 km.

http://www.vojnic.hr/
http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/vojnic/

Općina Tounj

Općina Tounj nalazi se na mjestu spajanja nizinske i panonske Hrvatske sa središnjim planinskim prostorom Gorskog kotara. Izgradnja stare Jozefinske ceste i željezničke pruge Zagreb-Rijeka krajem 18. st., Tounju je omogućilo dobru povezanost s ostalim dijelovima Hrvatske te posredničku ulogu između poljoprivrednog kontinentalnog zaleđa i Primorja.

http://www.tounj.hr/
http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/tounj/

Općina Saborsko

Područje predstavlja lijep, zdrav, ekološki uravnotežen i prometno pristupačan kraj (cesta D-42 i željeznička pruga Zagreb-Split). Brdsko planinski prostor, nezagađen zrak, čista pitka voda, pokrivenost šumom ( 57% od ukupne površine), bogata flora i fauna, spomenici prirode, spomenici kulture, dobri uvjeti za ekološku proizvodnju hrane i uvjeti za zdravstveni turizam i sportsku rekreaciju na otvorenom.

http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/saborsko/
http://saborsko.hr/

Općina Ribnik

Ribnička dolina nalazi na velikom zavoju rijeke Kupe koja graniči sa Slovenijom sa zapadne i sjeverne strane, a sa istočne je planina Vodenica na 537 m. Ribnik sa svojim starim gradom smješten je na cesti Karlovac - Novo Mesto 24 kilometra sjevero-zapadno od Karlovca.

http://ribnik.hr/
http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/ribnik/

Općina Rakovica

Smještena je u najjužnijem dijelu Karlovačke županije. Prostire se na površini od 261km2. Općina ima 3100 stanovnika, koji žive u 26 naselja. Kao naselje Rakovica se pojavljuje u srednjem vijeku. U povijesti je poznata po Rakovičkom ustanku iz listopada 1871.godine pod vodstvom Eugena Kvaternika. Drugo veće naselje, spominje se već u 11. stoljeću, je frankopanski grad Drežnik. U vrijeme turskih osvajanja bio je vrlo važno obrambeno središte, više puta osvajano, razrušeno i ponovno obnavljano. Današnji ostaci utvrde zaštićeni su spomenik kulture.

http://rakovica-touristinfo.hr/
http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/rakovica/

Općina Plaški

Plašćanski kraj ima dobar geoprometni položaj, naime nalazi se na centralnom dijelu između Jadranske obale, Velebita i Plitvičkih jezera što je vrlo poželjno slučajnim ili namjernim posjetiteljima. Brdovit teren nudi mogućnost za rekreativno pješačenje ili vožnju biciklom u prirodi, dok nizinski dio Plašćanske doline obiluje divljači što je pogodno za lov, a rijeke Dretulja i Vrnjika omogućuju aktivnosti sportskog ribolova.

http://www.plaski-lika.com/index.html
http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/plaski/

Općina Netretić

Općina Netretić smještena je na sjeverozapadnom djelu Karlovačke županije, na površini od 116 km2 sa 5437 stanovnika u 42 naselja, uglavnom seoskim, sa sjedištem u Netretiću. To je dio karlovačkog dinarskog krša s nebrojenim vrtačama, "dragama", prekrivenim travnjacima, bujadarama, vrištinama, te gajevima i sumama breze, hrasta, bukve, graba i kestena.

http://www.netretic.hr/
http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/netretic/

Općina Lasinja

Općina Lasinja smještena je u sjeveroistočnom dijelu Karlovačke županije, ukupne površine oko 82 km2. Rudna bogatstva (barit, kaolinska glina i građevinski kamen), obilje vode u razgranatoj mreži vodotoka, izvori kvalitetne pitke vode te prisutnost termalnih izvora i izvora mineralne vode, osnovna su obilježja ovog prostora.

http://www.lasinja.hr/index.php
http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/lasinja/

Općina Krnjak

Dvadesetak kilometara sjeverozapadno od grada Karlovca na magistralnoj cesti Karlovac - Split nalazi se Krnjak. Prosječna nadmorska visina: 120 m.n.v. Klima: kontinentalna s toplim ljetima i hladnim zimama.Broj naselja: 30 naselja seoskog karaktera. Vodotoci: rijeke Korana s prekrasnim kanjonom i Radonja, potoci Budačka Rijeka i Trupinjak. Sve su rijeke bogate ribom.

http://krnjak.hr
http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/krnjak/

Općina Kamanje

Kamanje je smješteno u sjeverozapadnom dijelu Karlovačke županije i obuhvaća površinu od 18 četvornih kilometara i ima oko 1000 stanovnika. Status općine Kamanje je dobilo krajem 2003.godine. Nalazi se na važnom prometnom pravcu od Karlovca preko Ozlja do državnog prijelaza s republikom Slovenijom u Jurovskom brodu. Kroz Kamanje prolazi željeznička pruga Karlovac - Metlika.

http://www.kamanje.hr/
http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/kamanje/

Općina Josipdol

Općina Josipdol nalazi se na području gustih šuma na obroncima Male Kapele, pa je u ovom kraju početkom 20.stoljeća razvijena drvna industrija. Zbog plodne zemlje i povoljnih klimatskih uvjeta najveći dio stanovništva bavi se poljoprivredom i stočarstvom. Tijekom Domovinskog rata propali su nositelji gospodarstva ovog kraja, DIP Josipdol i TUP Josipdol. Sada se nastoji razviti turizam, pogotovo lovni, jer su okolne šume bogate raznovrsnom divljači.

http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/josipdol

Općina Generalski Stol

Općina Generalski Stol nalazi se na najužem dijelu hrvatskog državnog prostora, na prijelazu iz panonske u gorsku Hrvatsku, između Like, Gorskog kotara i Korduna, u Kar1ovačkoj županiji, jugozapadno od Duge Rese prema Ogulinu. Najveći dio teritorija je između rijeka Mrežnice i Dobre, na važnim prometnicama, Jozefinskoj cesti Zagreb-Senj i pruzi Zagreb-Rijeka i Zagreb-Split. Dobro je prometno povezano sa svim djelovima Domovine.

http://generalski-stol.hr/
Generalski Stol

Duga Resa

Duga Resa s okolicom područje je neobično privlačne ljepote, smješteno u podnožju brda Vinica (321 m) uz modrozelenu ljepoticu Hrvatske – rijeku Mrežnicu. Brdo Vinica sa šetalištem Tušmer omogućava posjetitelju ugodno hodanje ili vožnju biciklom uz rijeku Mrežnicu i gorskim uzvisinama Vinice.

http://www.tz-dugaresa.hr/hr/
http://dugaresa.hr/turizam/

Karlovac

Karlovac je poznat kao grad parkova, grad zvijezda, grad piva.No ipak, najpoznatiji je kao grad na četiri rijeke: Kupa, Korana, Dobra i Mrežnica. Smješten na dodiru nizinske i gorske Hrvatske, važno je prometno križanje putnicima koji prelaze Hrvatsku na svom putu do mora.

http://www.karlovac.hr
http://www.karlovac-touristinfo.hr/hr
http://www.tzkz.hr/

Ogulin

Ogulin - zavičaj bajke smješten u centru kontinentalne Hrvatske, samo 2 km od autoceste Zagreb – Split. Tu smo – na dohvat ruke! Klek, Đulin ponor ili Jezero Sabljaci, puno je razloga za doći i istražiti ovaj kraj.

http://www.tz-grada-ogulina.hr
http://www.ogulin.hr

Ozalj

Područje grada Ozlja nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Karlovačke županije, zauzima površinu od 179,4 četvornih kilometara na kojoj su smještena mnogobrojna pitoreskna sela i zaselci sa ukupno 6 837 stanovnika (popis 2011.).

Ozaljsko područje smješteno uz donji tok Kupe i njene desne pritoke Dobre odlikuje se zanimljivom geografskom raznolikošću – slikoviti predjeli južnih ogranaka žumberačkih planina, blagi brežuljci vivodinsko-vrhovačkog vinogorja, široke i plodne pokupske ravnice te ribom bogatih 9 jezera Šljunčare. Najviši vrhovi područja su Vodenica (537 mnv) i Sveta Gera (1 178 mnv).

http://www.ozalj-tz.hr

Općina Barilović

0pćina Barilović prostire se između rijeka Korane i Mrežnice, a sjedište joj je u mjestu Barilović. Mjesto Barilović je od središta Karlovačke županije udaljeno 15 kilometara u pravcu jugozapad i nalazi se u samom porječju rijeke Korane.

http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/barilovic
Općina Barilović

Općina Bosiljevo

Općina Bosiljevo smještena je između rijeka Kupe i Dobre. Zapadna granica rijeke Kupe ujedno je državna granica prema Republici Sloveniji. Prema jugu općina Bosiljevo graniči s gradom Vrbovskim u Primorsko-goranskoj županiji, na jugoistoku s gradom Ogulinom, na istoku s općinom Generalski Stol i na sjeveru s općinom Netretić.

http://bosiljevo.hr
Općina Bosiljevo

Općina Cetingrad

Općina Cetingrad smještena je u jugoistočnom djelu Karlovačke Županije. Srednje velika općina koja zauzima površinu od 140 km te je podijeljena u 36 naselja koja čine 10 mjesnih odbora.

Općina Cetingrad je karakteristična po svojim prirodnim ljepotama: veće područje je bregovito sa dosta šume u kojoj prevladava bukva i hrasta a gdje je također nastanjena divlja svinja, srna, zec i druga sitna divljač i mnoge vrste ptica što daje mogućnost lovnog turizma.

http://www.cetingrad.hr
Općina Cetingrad

Općina Draganić

Područje općine Draganić prostire se u središnjem dijelu Hrvatske u blagom dodiru najzapadnijeg dijela Panonske ravnice s početkom Gorske Hrvatske. Draganić sa svojih 73 kilometra kvadratna zauzima središnji dio Republike Hrvatske preko kojega prolaze svi važniji pravci i putovi koji spajaju njen istok i zapad, kao i sjeverne i južne dijelove naše države. Blagi vinorodni brežuljci sa sjevera, nepregledne stoljetne šume s juga te raskoš i sjaj ribnjaka sa zapada slučajne putnike Lujzijanom privlače u ovaj kraj koji im ubrzo postaje omiljeno vikend odredište ili dragi dom.

http://www.tzkz.hr/hr/otkrijte-karlovacku-zupaniju/opcine/draganic
Općina Draganić

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

Ulica braće Radić 7
  47240 Slunj

+385 47 777 630
+385 98 460 645

www.tz-slunj.hr
info@tz-slunj.hr

Facebook
Veljača 2020
 • Pon
 • Uto
 • Sri
 • Čet
 • Pet
 • Sub
 • Ned
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29