Slunj Rastoke Tourism - Turistička zajednica grada Slunja

TZ Slunj

Natrag na kategoriju: EU PROJEKTI » Vodene tajne Slunja

Vodene tajne Slunja

Projekt Vodene tajne Slunja je ulaganje u Značajni krajobraz Slunjčice s ciljem boljeg upravljanja posjetiteljima te unaprjeđenje razine znanja svih dionika, a sve u svrhu održivog korištenja prirodne baštine.
NAZIV PROJEKTA:

Vodene tajne Slunja

NOSITELJ I PARTNERI U PROJEKTU:

Nositelj: Grad Slunj
Partneri: Turistička zajednica Grada Slunja i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije Natura Viva

OPIS PROJEKTA:

Projekt Vodene tajne Slunja je ulaganje u Značajni krajobraz Slunjčice s ciljem boljeg upravljanja posjetiteljima te unaprjeđenje razine znanja svih dionika, a sve u svrhu održivog korištenja prirodne baštine. Konkretnije, investicijskim ulaganjem nastoji se povećati logičnost kretanja posjetitelja prostorom ZK Slunjčica, proširenje zone posjeta, a time i trajanje posjeta dajući posjetitelju raznolikost sadržaja ZK Slunjčica kroz novo osmišljene programe organiziranih posjeta te interpretacijske ploče.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

OPĆI CILJ: Doprinijeti održivom razvoju prirodne baštine Grada Slunja kvalitetnim upravljanjem resursima na području Značajnog krajobraza Slunjčica
SPECIFIČNI CILJ: Kroz ulaganja u infrastrukturu i primjenu novog koncepta interpretacije područja ZK
Slunjčica i grada Slunja postaviti temelje za bolje upravljanje posjetiteljima te unaprjeđenje razine znanja svih dionika

REZULTATI PROJEKTA:

Razvijena nova i unaprijeđena postojeća turistička infrastruktura na užem području Značajnog krajobraza Slunjčica (izgrađen novi drveni pješački most i nova šetnica u Rastokama, izgrađen i opremljen info-centar u Rastokama, rekonstruiran postojeći most Sv. Ivan, obnovljena postojeća šetnica u Rastokama, stavljena u funkciju istraživačka stanica Javne ustanove Natura Viva)
Izrađeni i implementirani interpretacijski alati, te izletnička i komunalna oprema na užem području ZK Slunjčica (putokazi, razvijeni sadržaji za interpretacijske table, interpretacijske table, stolovi, klupe, sjenice, koševi za otpad, solarne klupe)
Provedeni edukacijski sadržaji u svrhu razvoja novih turističkih i znanstvenih usluga, usluga za slijepe i slabovidne osobe te za lokalne dionike
Unaprijeđena vidljivost i promocija projekta kroz razvoj modernih marketinških usluga (razvoj mobilne aplikacije, interaktivni panoi, web stranica / novi sadržaji i prijevod na strane jezike, sadržaji za QR kodove, virtualna šetnja)
Poboljšana gospodarska aktivnost kroz direktno zapošljavanje 2 nova djelatnika u TZ Slunj i JU Natura Viva, te razvojem destinacije otvorene mogućnosti za indirektno zapošljavanje u ostalim turističkim, ugostiteljskim, uslužnim i proizvodnim djelatnostima.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 23.082.628,64 kn

SUFINANCIRANJE OD STRANE EU: 85% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 31.01.2014. - 12.08.2020.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Viktor Smolić
Trg dr. F. Tuđmana 12, 47240 Slunj
e-mail: viktor.smolic@slunj.hr
tel: 047/674-708

VIŠE INFORMACIJA O EU FONDOVIMA:

https://strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost TZ Grada Slunja.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

Ulica braće Radić 7
  47240 Slunj

+385 47 777 630
+385 98 460 645

www.tz-slunj.hr
info@tz-slunj.hr

Facebook
Siječanj 2020
 • Pon
 • Uto
 • Sri
 • Čet
 • Pet
 • Sub
 • Ned
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31