Slunj Rastoke Tourism - Turistička zajednica grada Slunja

TZ Slunj

Natrag na kategoriju: POČETNA

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice turističkog ureda Turističke zajednice grada Slunja

Temeljem odredbi članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 27. Statuta Turističke zajednice Grada Slunja(Službeni Glasnik Karlovačke županije br. 42/2010) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Slunja od 05.04.2017. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Slunja, raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/ICE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SLUNJA

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme

Kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma;
3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
6. da poznaje rad na osobnom računalu
7. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

životopis, vlastoručno potpisan
preslika osobne iskaznice,
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu vlastoručno potpisan
dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika - preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,
preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati,
dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika da poznaje rad na računalu,
Izjava ovjerena kod javnog bilježnika da kandidatu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju

NAPOMENA:

- Položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
- U slučaju da osoba ispunjava uvjete ali nema položen stručni ispit, ima obvezu položiti isti u roku od jedne godine.

Pravo prijave na Natječaj pod jednakim uvjetima imaju osobe oba spola.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni putem elektroničke pošte najmanje 3 (tri) dana prije intervjua.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti na adresu: Turistička zajednica grada Slunja, Ulica braće Radić 7, 47 240 Slunj, s naznakom "za natječaj" najkasnije do 26.04.2017. godine do 16,00 sati.(bez obzira na način dostave). Prijave koje budu zaprimljene nakon navedenog roka, neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.


TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE
ZAJEDNICE GRADA SLUNJA

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

Ulica braće Radić 7
  47240 Slunj

+385 47 777 630
+385 98 460 645

www.tz-slunj.hr
info@tz-slunj.hr

Facebook

GRAD SLUNJ

Trg dr. Franje Tuđmana 12
  47240 Slunj

+385 47 777 102
+385 47 777 122

grad-slunj@ka.t-com.hr

Facebook

SLUNJSKI DEKANAT

Trg Zrinskih i Frankopana
www.slunj-crkva.hr
Ožujak 2019
 • Pon
 • Uto
 • Sri
 • Čet
 • Pet
 • Sub
 • Ned
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31